Prosjekter

 

 

Følgende prosjekter er under arbeid

 

  • Vannledning Selvågan, Ulvøya

 

  • Boring og sprenging av fjell, utkjøring masser, utvidelse av område, muring stein, planering tomt, grøftegraving, legging rør og ledninger, nedsetting bensin diesel tank Knarren kro og marina, Ulvøya

 

  • 220 meter vegbygging Fillingsneset, Frøya

 

 

 

 

 

 

         

 

Kontaktinnformasjon

 

Adresse

 

Mastad Maskin AS

7242 Knarrlagsund

 

Telefon           

 

72 44 02 84 

 

Faks 

 

72 44 02 27

 

Mobil

 

41 61 37 90

 

E-post

 

mastadmaskin@online.no

 

 

 

Mastad Maskin AS