Godkjenninger

 

 

Organisasjonsnummer: 963461887 Godkjent til: 05.08.2010

 

Mastad Maskin AS

7242 Knarrlagsund

 

Foretaket er godkjent under følgende 6 godkjenningsområder

 

  • Ansvarlig prosjekterende for bygninger og installasjoner, tiltaksklasse 1

 

  • Ansvarlig kontrollerende for prosjektering av bygninger og installasjoner, tiltaksklasse 1

 

  • Ansvarlig prosjekterende for anlegg, konstruksjoner, og installasjoner, tiltaksklasse 1

 

  • Ansvarlig kontrollerende for prosjektering av anlegg, konstruksjoner og installasjoner, tiltaksklasse 1

 

  • Ansvarlig utførende for anlegg, konstruksjoner og installasjoner, tiltaksklasse 2

 

  • Ansvarlig kontrollerende for utføring av anlegg, konstruksjoner og installasjoner, tiltaksklasse 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

Kontaktinnformasjon

 

Adresse

 

Mastad Maskin AS

7242 Knarrlagsund

 

Telefon           

 

72 44 02 84 

 

Faks 

 

72 44 02 27

 

Mobil

 

41 61 37 90

 

E-post

 

mastadmaskin@online.no

 

 

 

Mastad Maskin AS